En juridisk pligt

Institutionelle investorers har juridisk pligt til at sikre et højt risikojusteret afkast, som også betyder til at tage højde for klimarelaterede finansielle risici i deres porteføljer. DivestInvest hjælper med at håndtere risikoen.

1. Klimaændring er en væsentlig risiko for investeringer

Investorer har en juridisk pligt til at håndtere materielle risici, der kan underminere finansielle afkast.

De mulige finansielle påvirkninger fra klimaændringer er nu alment kendte. Det er klart, at klimaændringer over 2°C vil have meget skadelige økonomiske påvirkninger på alle aktivklasser på måder, der ikke kan hedges. Et studie fra Cambridge University viser for eksempel, at fremtidige klimarisici kan føre til økonomisk chok og tab på op til 45% i en aktieinvesteringsportefølje. The Economist Intelligence Unit har vist, at 5°C opvarmning kan resultere i US$ 7 billioner i tab – mere end hele Londonsbørsens samlede markedsværdi – mens 6°C kunne føre til nutidsværdi af tab på US$13,8 billioner i finansielle aktiver, hvilket er omtrent 10 % af de totale globale aktiver.

1. Klimaændring er en væsentlig risiko for investeringer Drought in Bogor, Indonesia. Image: Danumurthi Mahendra

Fremtidige klimarisici kunne føre til økonomiske chok og tab på op til 45% i en aktieinvesteringsportefølje.

Cambridge Institute for Sustainability Leadership Unhedgeable Risk, 2015

2. Juridisk pligt (”fiduciary duty”) til at adressere klimarisici

Eftersom at klimarisici er væsentlige risici, har bestyrelser og andre betroede investorer en pligt til at forholde sig til den og bringe deres investeringer på linje hermed. Navnligt bør de begrænse deres investeringer i selskaber, der vil blive ramt af energiomstillingen sådan som fossilbrændselsselskaber.

 

Udviklingen i standarden for at sikre bedst muligt risikojusteret afkast synes at pege i retning af, at bestyrelser og andre betroede investorer skal afinvestere fra fossil energi eller finde andre passende måder at håndtere nye og væsentlige klimarisici.

 

Eksperter råder bestyrelser og andre betroede investorer om at holde sig til følgende juridiske kronologi:

  • Bestyrelser og andre betroede investorer skal tage hensyn til finansielle risici i deres porteføljer.
  • Der er stærkt bevis for, at klimaændringer udgør en finansiel risiko for investeringer.
  • Bestyrelser og andre betroede investorer skal derfor tage hensyn til denne risiko og de finansielle konsekvenser.
  • Hvis bestyrelser og andre betroede investorer finder frem til, at klimarisici er materielt for de midler, de forvalter, skal de foretage handlinger for at håndtere denne – fx med DivestInvest.
  • Hvis bestyrelser og andre betroede investorer undlader at adressere klimarisici, risikerer de at blive udfordret juridisk.

 

2. Juridisk pligt (”fiduciary duty”) til at adressere klimarisici Lloyds of London

Bestyrelsesmedlemmer forventes i stadig højere grad at se ud over porteføljens afkast til en bevidst håndtering af systemiske risici og afkast, som reflekterer deres modtageres langsigtede interesser. Over tid vil dette sandsynligvis blive en pligt, der kan håndhæves.

Professor Ed Waitzer. Jarislow Dimma Mooney lærestolen ved Osgoode Hall Law School, York University.

3. Overensstemmelse med grundmission

Bestyrelser i missionsdrevne organisationer såsom velgørenhedsorganisationer og trosgrupper har yderligere forpligtelser til at sikre, at deres investeringer ikke undergraver deres grundmission. Organisationer, hvis formål fokuserer på menneskelig udvikling, sundhed, at afhjælpe fattigdom, beskytte økosystemer og tilsvarende, skal overveje, om deres investeringer gør disse udfordringer værre. Hvis svaret er ja, siger britisk lov, at de skal afinvestere.

3. Overensstemmelse med grundmission Women test a solar cooker in India. Image: UN

Når der eksisterer en klar konflikt [mellem fossile brændstoffer og grundmissionen i velgørenhedsorganisationer], bør bestyrelser i velgørenhedsorganisationer afinvestere fra kulstofintensive investeringer uafhængigt af de finansielle konsekvenser.

Christopher McCall QC

Dette er nødvendigt.
Dette er nødvendigt.
Ukorrekt mailadresse
Dette er nødvendigt.
Organisation
eller
Borger Dette er nødvendigt.