En moralsk forpligtelse

Vi er bekymrede for påvirkningerne fra klimaændringer, så vi anser det for uetisk at tjene penge på fossilbrændselsselskaber, der ikke handler meningsfuldt for at reducere globale udslip til nul.

1. At bevare et sikkert klima

Under Paris-Aftalen har alle lande forpligtet sig på at holde den globale temperaturstigning langt under 2°C og så tæt på 1.5°C som muligt.

Sagt enkelt: Vi skal reducere udslip af drivhusgasudslip så hurtigt som muligt.

For at have en chance for at nå dette skal mere end 75 % af de kendte reserver af fossile brændsler blive i jorden, og udforskning efter nye reserver må ophøre.

1. At bevare et sikkert klima CO2 Emissions need to peak by 2020 and reduce to zero by 2040.

I forhold til klimaændringer er der en klar, definitiv og uundgåelig etisk forpligtelse til at handle.

Pave Francis

2. Udfyldning af investeringsmankoen for vedvarende energi

For at opnå klimamålene fra Paris er det nødvendigt, at investeringer i vedvarende energi øges med 75% fra den nuværende forventede udvikling. Det svarer til en investeringsmulighed på $12.1 billioner i ny elproduktion med vedvarende energi over de næste 25 år, eller $485 mia. om året i gennemsnit.

”Mankoen” mellem at opnå denne udfordring og investeringer, der forventes at ske alligevel, er $5.2 billioner eller $208 milliarder om året over 25 år. Dette kan nås; der blev investeret $583 milliarder i udforskning og produktion af olie og gas i 2015. DivestInvest handler om at udfylde mankoen og en reallokering af denne kapital.

Vi gør fremskridt. De organisationer, der har forpligtet sig på DivestInvest, havde $5,5 billioner under forvaltning i foråret 2017.

2. Udfyldning af investeringsmankoen for vedvarende energi

3. At gå op imod fossilbrændselsselskaber der blokerer handling

Fossilbrændselsselskaber har vist i årtier, at deres forretning er ansvarlig for at forsage klimaændringer. I den tid har de ignoreret forespørgsler fra aktieejere på at ændre deres forretningsplaner på den nødvendige skala. De beløb, de investerer i vedvarende energi, er negligerbare. De 10 største selskaber brugte kun 1,5% af deres investeringsprogrammer på lavemissionsinvesteringer i 2016.

Studier viser, at selskaber bruger hundreder af millioner dollars på lobbyarbejde imod regeringspolitik, mens de offentligt støtter krav om ændringer. Shell alene brugte $22 mio. i 2015. Investorer har uden succes prøvet at overtale disse selskaber til at ændre deres forretningsmodel i årtier.

DivestInvest er det naturlige skridt for investorer, der ikke tror, at fossilbrændstofselskaber kan eller vil ændre deres forretningsmodel til at klare sig i en nuludslipsøkonomi, og som samtidigt vil signalere, at de ikke støtter selskaber, der udgør en sådan trussel.

3. At gå op imod fossilbrændselsselskaber der blokerer handling BP's Deepwater Horizon Explosition 2010.

Vedvarende energi er kun 5% af strategien… Vi er et olie- og gasselskab.

Patrick Pouyanné, adm. Direktør, Total

4. Investorer skal styrke regeringens politiske fremskridt

Omfanget af nationale og lokale politiske beslutninger, der fremmer en økonomi uden kulstof, øger verden rundt. Investorer har mulighed for at støtte og styrke dette skifte ved at signalere deres værdier via DivestInvest.

Tanken, at fossilenergi er nødvendig for at åbne for energiadgang i udviklingslandene – især i Afrika og Asien, er en myte.  Vedvarende energi er fuldt ud i stand til at levere billigere, mere forsyningssikker og mere sikker energi i alle dele af verden med mange flere jobs.

4. Investorer skal styrke regeringens politiske fremskridt Signing the Paris Agreement, 2015

At fordoble andelen af vedvarende energi i det globale energimix i 2030 – hvilket er nok til at nå de globale klima- og udviklingsmål – vil resultere i mere end 24 millioner jobs på verdensplan.

The International Renewable Energy Agency

5. Sammenhæng mellem værdier og handlinger

Vi mener alle at det er forkert at skade klimaet. At prøve at tjene penge på de selskaber, som laver skaden, må derfor også være forkert. Det er et juridisk spørgsmål for nogle investorer og et moralsk spørgsmål for os alle. DivestInvest er en af de mest effektfulde måder, investorer kan skabe sammenhæng mellem deres værdier og handlinger og tage ansvar for de ressourcer, de har kontrol over.

I sin kerne er DivestInvest et spørgsmål om at gøre, hvad vi kan med det, vi har.

5. Sammenhæng mellem værdier og handlinger Installling a solar panel, Bhutan. Photo by Asian Development Bank

Dette er nødvendigt.
Dette er nødvendigt.
Ukorrekt mailadresse
Dette er nødvendigt.
Organisation
eller
Borger Dette er nødvendigt.