Økonomisk fornuftigt

De fossile brændslers æra er ved at slutte, og de erstattes med en økonomi baseret på bæredygtig energi. Investorer risikerer at miste markante værdier ved at holde fast i fossile brændsler.

1. Kulstofboblen brister

Investorer i fossile brændsler sidder på en kulstofboble, som allerede er bristet for kulsektoren med tab af milliarder af dollars til følge. Små skift i efterspørgsel har store økonomiske konsekvenser. Kulbranchen oplevede udbredte konkurser, da efterspørgslen faldt blot 2% fra det højeste nogensinde.  De samme faktorer, som har gjort en omstilling væk fra kul muligt – de faldende omkostninger på andre energikilder, politik, social stigmatisering, er nu i spil i olie- og gasbranchen. Den fornuftige investor trækker sig ud nu og finder de muligheder, der byder sig, i en ren økonomi.

1. Kulstofboblen brister

2. Vedvarende energi er billigere

Teknologisk udvikling er en grund til sand optimisme for investorer og andre klimaaktører. Prisfaldet på solceller er særligt bemærkelsesværdigt. Omkostningerne er faldet med 62% siden 2009 med yderligere markante reduktioner i vente.

Vedvarende energi har leveret mere ny elproduktionskapacitet end fossile brændsler siden 2013 og er nu billigere end fossile brændsler i det meste af verden. Sidste år overhalede vedvarende energi kul som verdens største kilde af total installeret kapacitet.

Nye fremskridt i smarte energisystemer og opbevaring adresserer, at vedvarende energi varierer i forsyningen. Elbiler ventes at nå omkostningsparitet med biler med forbrændingsmotorer i 2022, hvilket vil skabe en disruption i olieindustrien større end enhver anden begivenhed i de seneste år.

2. Vedvarende energi er billigere Average cost globally. In many markets wind and solar are cheaper than all fossil fuels.

3. Juridiske og reguleringsrisici eskalerer

Politik og regulering accelerer omstillingen med verdens regeringer fast besluttede på at opfylde Paris-aftalen for at holde temperaturstigninger langt under 2˚C og så tæt på 1,5 ˚C som muligt, samt at adressere de væsentlige sundhedsproblemer, der opstår ved afbrænding af fossile brændsler.

Risikoen for nye regler eller retssager mod fossile brændsler er nu en alvorlig finansiel risiko for investorer. I sin årsrapport for 2016 blev Chevron det første selskab, som anerkendte risikoen:

”Øget opmærksomhed på risikoen for klimaændringer har resulteret i en øget mulighed for regeringsundersøgelser, og, muligvis, private retssager mod selskabet.”

I modsætning hertil er politikker til støtte for klimaløsninger ustoppelige

Lande som Storbritannien, Frankrig, Norge, Nederlandene, Indien og Kina har lovet at stoppe biler med forbrændingsmotor inden 2030-2040. Nøglevækstøkonomier har travlt med at implementere vedvarende energi. Indien har sat et mål om at installere vedvarende energi-kapacitet på 175 GW inden 2022. I maj 2017 havde de installeret 57 GW vedvarende energi-kapacitet – en fordobling på fire år. I 2016 skrinlagde man 82 GW planlagt kulkapacitet. Kina har også oplevet stor vækst. I 2015 investerede Kina $102.9 milliarder i vedvarende energi og installerede halvdelen af verdens nye vindkraft. Det tilføjede 35GW solcellekapacitet alene i 2016, hvilket svarer til Tysklands totale kapacitet. I 2016 brugte de et rekordhøjt beløb på $32 milliarder på vedvarende energiprojekter uden for Kina.d

3.	Juridiske og reguleringsrisici eskalerer

4. Efterspørgslen på fossile brændsler falder

Kombinationen af teknologi og politik er i færd med at føre til et hurtigt fald i efterspørgslen på fossile brændsler. En faldende efterspørgsel underminerer branchens kapacitet til at skabe indtægter, betale af på gæld og fastholde en dividende til aktionærerne.

Et stadigt stigende antal analytikere inklusiv Carbon Tracker og Imperial College London forventer at olie- og kulefterspørgslen vil toppe i 2020. Gas vil sandsynligvis toppe før 2030.

4.	Efterspørgslen på fossile brændsler falder

Fossilbrændselssektoren alene står til at miste $33 billioner i indtægter frem mod 2040, inklusiv $27.9 billioner alene i olie og gas.

Mark Lewis, Adm. Direktør og leder af europæisk forsyningsanalyse. Barclays.

5. Økonomiske muligheder i omstillingen

Mulighederne i omstillingen til bæredygtig energi med mere attraktiv politik og mere modne teknologier er betydelige. Efterhånden som flere investorer offentligt forpligter sig på DivestInvest, vil det politiske og økonomiske miljø blive endnu mere attraktivt i en god cirkel af udbud og efterspørgsel.

Finanssektoren reagerer på efterspørgslen fra investorerne ved at skabe nye fossilfrie produkter, som gør processen med at afinvestere fra fossilindustrien lettere og billigere. I 2015 var de globale investeringer i vedvarende energi dobbelt så store som dem i fossile brændsler.

 

5.	Økonomiske muligheder i omstillingen Investment opportunities are all around us. Image credit: Seb Beloe, WHEB Asset Management

Via DivestInvest kan man undgå de risici, fossilbrændselssektoren står overfor, begrænse de bredere klimarisici og tjene et attraktivt afkast fra den rene økonomi

Sarah Butler-Sloss, grundlægger, Ashden.

Dette er nødvendigt.
Dette er nødvendigt.
Ukorrekt mailadresse
Dette er nødvendigt.
Organisation
eller
Borger Dette er nødvendigt.