DivestInvest er et mangesidet globalt netværk af individer og organisationer som forenes i en tro på, at vi ved at bruge vores samlede indflydelse som investorer til at afinvestere i fossile brændsler og investere i klimaløsninger kan accelerere omstilling til en nuludslipsøkonomi. På denne måde støtter vi den aftale, regeringerne indgik i Paris ved COP21 og samtidig beskytter vores egne afkast.

Udover at flytte egne investeringer tilbyder nogle investorer og investeringsrådgiver nu yderligere støtte for at hjælpe andre med at lave dette vigtige skifte.

Hvis du gerne vil dele din erfaringer, eller vil vide mere om, hvordan du kan engagere dig i DivestInvest, så vil det glæde os at høre fra dig.